Yleinen

Alkoholin etämyynti: Miten etenee keskustelu Suomessa?

24.06.2021 Viinilehden toimitus

Mitä alkoholin etämyynnistä on keskusteltu Suomessa alkuvuodesta 2021? Kokosimme listan lukemisen ja katsomisen arvoisista jutuista ja kannanotoista. Mukana myös Viinilehden tiedotteet aiheesta.

Kuohuva alkuvuosi 2021

Tammikuussa 2021 Suomessa ryöpsähti käyntiin kiivas keskustelu alkoholin etämyynnistä, kun Viinilehden perustaja ja kustantaja Juha Berglund ­joutui tullin suorittaman esitutkinnan kohteeksi epäiltynä törkeästä alkoholirikoksesta etämyynnin osalta. Asiaa on sittemmin käsitelty kaikissa valtamedioissa ja aiheesta on kuultu useita eri asiantuntijoita.

Huhtikuun alussa tuli tieto, että joidenkin toimijoiden osalta alkoholin etämyyntiä koskeva rikostutkinta on jo lopetettu, mutta Juha Berglundin osalta ei. Valvira haluaa ilmeisesti ratkaista asian laittamalla yksittäisen yrittäjän oikeusprosessiin ennakkotapauksen saamiseksi – mikä tuntuu varsin kummalliselta käytännöltä Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa.

Aivan huhtikuun lopussa tuli nähtäväksi Suomen vastaus Europaan komissiolle Pilot-menettelyssä. Vastauksessa selvitetään lähinnä enintään 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntijärjestelmää ja Alkon roolia siinä. EU komissiolle kantelun tehnyt helsinkiläinen yksityishenkilö Rikhard Sjöberg kommentoi Suomen vastausta Viinilehdelle 30.4. näin:

”Lievästi passiivis-agressiiviselta tuntuvassa vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii ohittamaan kysymyksen ”etämyynnistä”, koska sellaista ei mainita laissa. EU-tuomioistuimesta löytyy kuitenkin merkittävää oikeuskäytäntöä (mm. Deutscher Apothekerverband ja Ker-Optika -tapaukset), joissa on todettu, että rajat ylittävää verkkokauppaa ei voida rajoittaa sillä perusteella, että tuotteiden luovutuksen pitäisi tapahtua säännellyissä vähittäismyyntipisteissä. Rikkomusmenettelyssä Ruotsia vastaan 2000-luvun alussa komissio perusteli Ruotsin etämyyntikiellon unionin oikeuden vastaisuutta postimyyntiä koskevilla oikeustapauksilla (mm. Schumacher-tapaus).

Vastaavalla tavalla komissio ehdotti Suomelle vuonna 2017 ja 2018, että rajat ylittävässä etämyynnissä alkoholijuomat voitaisiin luovuttaa kuluttajille vastaavalla tavalla, jolla Alkon sallitaan kuljetuttaa juomat luovutettaviksi kolmannen osapuolen noutopisteissä. Kuten ei Ruotsinkaan tapauksessa, komissio ei myöskään katsonut Suomen osalta, että etämyynti – eli alkoholijuomien tuonti –  kuuluisi vähittäismyyntimonopolin yksinoikeuteen.
Ministeriö pyrkii lisäksi kansliapäällikkö Kirsi Varhilan allekirjoittamalla vastauksella ohittamaan Valviran antaman kirjallisen ohjeen – jossa etämyynti tulkitaan alkoholilain vastaiseksi – sillä perusteella, että ohje ei ole oikeudellisesti sitova. Kuitenkin jo vuonna 1974 annetussa Dassonville-ratkaisussa unionin tuomioistuin totesi, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta rikkovat kaikki sellaiset toimet, jotka voivat rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa ”suoraan tai välillisesti, tosiasiallisesti tai mahdollisesti”. Unionin oikeuden rikkominen ei siis edellytä lakitasoista säädöstä, siihen riittää esimerkiksi jo pelkkä viranomaiskäytäntö.
Minulla oli 45 minuutin etätapaaminen komission kanssa huhtikuun puolessa välissä. Tässä keskustelussa ilmeni, että kanteluita on nyt tullut runsas määrä lisää, ja että komissio pyrkii Pilot-menettelyllä saamaan kokonaiskuvan Suomen alkoholilainsäädännöstä. Komissio ei kertomansa mukaan mitenkään sulkenut pois sitä, etteikö lisäkysymyksiä voitaisi esittää Suomelle.
Suomen nyt antamien vastausten perusteella vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että ministeriö vahvistaa Suomen toimeenpanneen etämyyntikiellon, vaikka komissio sitä vastusti alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä keväällä 2017. Komissio toisti kantansa syksyllä 2018, ja uhkasi silloinkin Suomea rikkomusmenettelyllä, mikäli lausuntoa ei noudateta tai jos laki on muutoin Euroopan unionin lainsäädännön vastainen.”

Seuraamme tilannetta ja päivitämme asiasta käytävää keskustelua.

Kokoamme tähän artikkeliin linkkejä mielenkiintoisimpiin avauksiin ja keskusteluihin aiheesta. Aiemmat Viinilehden jutut aiheesta ja sen taustoista löydät tämän artikkelin lopusta.

Muiden medioiden juttuja aiheesta:

(Osa artikkeleista vain kyseisten medioiden tilaajille):

23. kesäkuuta: Suomen Kuvalehti ottaa kantaa alkoholin etämyyntisoppaan. Lue täältä. 

11. toukokuuta: Viinilehti kirjoitti Ruotsin Vivino-tapauksesta. Lue täältä.

5. toukokuuta: Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa hämmästelee alkoholin etämyyntikiistan tuoreinta käännettä. Lue tästä.

1.toukokuuta: Alkoholin etämyyntiin liittyvä esitutkinta laajenee jo Ranskaankin. Lue viinintekijä Nea Berglundin kommentti tilanteesta tästä.

30. huhtikuuta: Iltalehti uutisoi aiheesta. ”STM vastaa komissiolle asian vierestä”. Lue tästä.

30. huhtikuuta: MTV Uutiset uutisoi etämyyntisotkusta. Lue tästä. 

29. huhtikuuta: Helsingin Sanomat kommentoi Suomen vastausta EU Pilot -menettelyyn otsikolla ”Suomi vastasi komissiolle alkoholin etämyynnistä – Uhkana voivat olla EU-oikeustoimet”. Lue tästä.

23. huhtikuuta: Uusi Suomi kommentoi ”Alkoholisotku: STM on ikävässä raossa – Aloitti propagandasodan” Lue kommentti tästä.

6. huhtikuuta: Helsingin Sanomat uutisoi joidenkin alkoholin etämyyntiä koskevien rikostutkintojen lopetuksesta. Juha Berglundin tapausta tutkitaan yhä. Lue tästä.

3. maaliskuuta: Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja sanoo, että Avi-kiista kertoo terveestä demokratiasta. Lue mitä hän väitteellään tarkoittaa: HS.

1. maaliskuuta: Kauppalehti ottaa kantaa aiheeseen sanomalla, ettei alkoholin etämyynnistä ei puhuta laissa mitään – kyse vanhasta tulkinnasta. Lue Kauppalehti.

22. helmikuuta: Onko Suomi viimeinen Itä-Euroopan maa, kysyy Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen Verkkouutisten jutussa. Lue Verkkouutiset.

22. helmikuuta: Voiko Suomi kieltää alkoholin etämyynnin? Tätä pohtivat Ylen aamussa Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio ja Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Katso Ylen aamu.

19. helmikuuta: Asiantuntijat kritisoivat Suomea alkoholin etämyyntisotkua toimittaja Marja Sannikkan ohjelmassa Alkoholilaki on laittoman epäselvä. Katso Yle.

17. helmikuuta: Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo jätti eduskunnassa alkoholin etämyyntiä koskevan lakialoitteen. Katso uutinen Verkkomedian sivulta.

16. helmikuuta: Hufvustadsbladetin artikkelissa STM:n virkamies ja hallitusneuvos Ismo Tuominen myöntää, että tiedote on virheellinen. Artikkeli (vain tilaajille) on luettavissa täällä.

13. helmikuuta: Mitä ajattelee viinintekijä asiasta? Chateau Carsinin viinintekijä ja toimitusjohtaja Nea Berglund pohtii asiaa blogissaan. Lue blogikirjoitus täältä.

12. helmikuuta: Kauppalehti pohtii, joutuuko Suomen valtio maksumieheksi alkoholin etämyyntivyyhdissä. Lue täältä.

12. helmikuuta: Helsingin Sanomat kirjoittaa komission pyytämistä lisätiedoista alkoholijuomien etämyynnissä täällä.

12. helmikuuta: Yle pohtii, joutuuko Suomi taipumaan ja vapauttamaan alkoholin verkkokaupan. Juttu luettavissa täällä.

11. helmikuuta: Verkkouutisten mielestä etämyyntisotku on viranomaisen törkeyden huippu. Juttu Verkkouutisten sivuilla.

11. helmikuuta: Taloussanomat kirjoittaa EU:n epäilevän Suomen rikkovan lakia alkoholin etämyynnissä – lue täältä!

11. helmikuuta: Taloussanomat kertoo Chateau Carsiniin kohdistuvasta tutkinnasta. Lue tästä.

EU Pilot -menettely

STM julkaisi 12. helmikuuta tiedotteen EU Pilot -menettelyä koskevasta asiasta. Lue se tästä.

Asiasta nousi kuitenkin kohu, koska tiedotetta pidetään virheellisenä. EU Pilot -menettelyn katsotaan selkeästi koskevan myös vahvempia alkoholijuomia.

Mitä tapahtui tammikuussa?

Lue aikaisemmin ilmestyneet Viinilehden artikkelit aiheesta:

Tiedote: Esitutkinta etämyynnistä ja kantelu Euroopan komissiolle

11 kysymystä etämyynnistä ja aloitetun esitutkinnan vaikutuksista

Esitutkinta laajenee

Lue lisää

Etämyyntikeskustelua naapurissa – Kanne Vivinoa vastaan hylättiin Ruotsissa

11.05.2021 Viinilehden toimitus

Alkoholipolitiikka on Suomen suurin alkoholiongelma

06.05.2021 Venla Rossi + kuva Shutterstock

Alkoholin etämyynti: kannanotto tilanteeseen

24.03.2021 Viinilehden toimitus + kuva Shutterstock