Yleinen

11 kysymystä etämyynnistä ja aloitetun esitutkinnan vaikutuksista

16.02.2021 Viinilehden toimitus + kuva Shutterstock

Vastaajana Viinilehti Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehtonen.

1 Mitä on alkoholin etämyynti? Entä etäosto?

Etämyynti ja etäosto ovat käsitteitä, jotka liittyvät EU-maiden väliseen kauppaan, jossa valmisteverodirektiivi määrittelee, kuka on vastuussa verojen maksamisesta. Etämyynnissä myyjä järjestää viinien kuljetuksen ostajalle, jolloin myyjä on vastuussa verojen maksamisesta ostajan kotimaassa. Jos taas viinien ostaja itse järjestää viinien kuljetuksen kotimaahansa, hän on vastuussa verojen maksamisesta – ja silloin puhutaan etäostamisesta. Etäostamiseen liittyy tiettyjä muotomääräyksiä verojen osalta, jotta myyjä voi varmistua verovastuun siirtymisestä ostajalle.

2 Mistä alkoholin etämyyntiä koskevassa keskustelussa on kysymys?

Alkoholin etämyynnistä ja etäostosta, eli käytännössä siitä, saako alkoholituotteita myydä tai tilata netin kautta, on keskusteltu Suomessa jo kaksi vuosikymmentä, ja asiasta on käyty vääntöä eri oikeusasteissa – ja myös EU on ottanut kantaa asiassa. Kysymys on ennen kaikkea poliittinen, mutta poliittiset päätöksentekijät eivät ole onnistuneet pääsemään asiassa yhteisymmärrykseen Suomessa. Tämän vuoksi asiaan ovat sotkeutuneet myös virkamiehet, jotka tulkitsevat vallitsevaa alkoholilakia omasta näkökulmastaan.

3 Eivätkö virkamiehet tiedä, miten lakia tulisi tulkita?

Erikoista asiassa on, että myös eri viranomaiset tuntuvat tulkitsevan nykyistä alkoholilakia eri tavoin ja toimivat asiassa ristiriitaisesti. Esimerkiksi verohallinto on pitkään aktiivisesti neuvonut alkoholin etämyyntiä harjoittavia tahoja siten, että nämä osaisivat maksaa veronsa Suomeen oikein. Myös tullin valvontaosaston tulliylitarkastaja on todennut etämyynnin olevan yksiselitteisesti sallittua. Silti tulli käynnisti tammikuussa 2021 esitutkinnan asiasta mm. Viinilehti Tradingin ja suomalaisomisteisen Chateau Carsin -viinitilan osalta. Tilanne on siis erittäin sekava ja hankala kaikkien kannalta.

4 Suomessa on alkoholimonopoli. Sen ideana on, että tietyn vahvuusrajan ylittävää kuluttajamyyntiä ei saa harjoittaa kukaan muu kuin Alko. Onko siis viinien nettimyynnissä kyse monopolin ohittamisesta?

Alkoholin etämyynti on ollut Suomessa tähän asti melko marginaalinen ilmiö. Kyse on verrattain pienestä aktiivisten viiniharrastajien porukasta, jotka haluavat tilata itselleen viinejä suoraan tuottajilta tai nettikaupoista, joiden valikoima poikkeaa Alkon vastaavasta. Esimerkiksi Chateau Carsin on perheyritys, jolla on viinitila Ranskassa, ja joka myy tuotteitaan ympäri Euroopan. On myös loogista, että ne ovat suomalaisten kuluttajien saatavilla. Kyseessä ei ole uhka Alkolle, vaan vain toisenlainen vaihtoehto ostaa haluamaansa viiniä.

5 Kierretäänkö nettimyynnillä veroja?

Viinilehti Trading ja Chateau Carsin ovat maksaneet kaikki valmiste- sekä arvonlisäveronsa Suomeen aina verottajan kulloisenkin ohjeen mukaisesti. Verohallinnosta on neuvottu, miten asiat tulee kulloinkin hoitaa. Tuntuu siis oudolta, että verottaja tukisi näin toimintaa, joka katsottaisiin joltain osin laittomaksi.

6 Miten EU on ottanut kantaa alkoholin etämyyntiin?

Sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 komissio uhkasi Suomea oikeustoimilla, mikäli etämyyntikielto pannaan toimeen. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö on tulkinnut etämyynnin kielletyksi. Nyt 27. tammikuuta 2021 tuli tieto, että Suomi joutuu etämyyntiasiasta EU:n komission nk. Pilot-käsittelyyn. Menettelyn tarkoituksena on selvittää, estääkö Suomen alkoholilaki tavaran vapaata liikkuvuutta jäsenmaasta toiseen. Selvityksen perusteella komissio sitten arvioi, onko unionin oikeutta rikottu ja onko asiassa perusteita ryhtyä virallisiin oikeustoimiin jäsenvaltiota vastaan. Suomella on 10 viikkoa aikaa antaa selvityksensä komissiolle eli selvityksen pitää olla valmis noin huhtikuun puolivälissä.

7 Mitä liiketoiminnalle tapahtuu nyt esitutkinnan aikana tai jos etämyynti kiellettäisiin?

Toiminta yrityksissä jatkuu aivan normaalisti esitutkinnan aikana. Jos etämyynti Suomessa lailla kiellettäisiin, silloin yrityksillä olisi mahdollisuus myydä tuotteita muihin Euroopan maihin paitsi Suomeen.

8 Olen asiakkaanne. Syyllistynkö nyt rikokseen?

Netistä viinejä ostanut tai ostava ei syyllisty rikokseen, kun verot ja viranomaismaksut hoidetaan oikein. Sekä Viinilehti Trading että Chateau Carsin ovat maksaneet kaikki verot verottajan ohjeiden mukaan Suomeen. Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan mistään laittomuuksista.

9 Mitä tapahtuu, jos Juha Berglund ja hänen edustamansa yritykset saisivat tuomion alkoholirikoksesta?

Olisi erittäin poikkeuksellista, että Suomessa tuomittaisiin asiasta, jota ei ole selkeästi kielletty laissa. Tämä kyseenalaistaisi oikeusvaltiomme perusidean hyvin voimakkaasti. EU:n kannanotot puoltavat myös sitä, ettei etäostamista voi kieltää.

10 Miten asia on järjestetty Ruotsissa, jossa on myös alkoholimonopoli?

Ruotsi on ollut täsmälleen saman kysymyksen äärellä ja onnistunut ratkaisemaan asian sekä poliittisesti että hallinnollisesti. Etämyynti on ollut maassa sallittua jo yli 10 vuotta, eikä se ole uhannut paikallisen alkoholimonopolin olemassaoloa. Etämyynti on myös valvonnan piirissä ja kunnat voivatkin suorittaa valvontaostoja.

11 Eikö ole väärin myös suomalaisia pienpanimoita kohtaan, että ulkomaiset toimijat voivat harjoittaa etämyyntiä, mutta suomalaiset eivät?

On. On myös kohtuutonta, että poliittiset päätöksentekijät eivät ole saaneet asiassa ratkaisua aikaiseksi, ja me pienyrittäjät joudumme tällaiseen tilanteeseen.

Lue tiedote aiheesta tästä.

Lue Nea Berglundin mietteitä asiasta hänen blogistaan.

Lue lisää: juttu etämyynnin historiasta Suomessa.

Medialle:

Lisäkysymyksiin vastaa Viinilehti Tradingin osalta Viinilehti Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehtonen: heikki.lehtonen@viinilehti.fi ja Chateau Carsinin osalta toimitusjohtaja Nea Berglund nea@carsin.com

Viinilehti kuuluu samaan konserniin Viinilehti Trading OU:n ja Decanter Oy:n kanssa.

Lue lisää

Alkoholin etämyynti: Miten etenee keskustelu Suomessa?

24.06.2021 Viinilehden toimitus

Etämyyntikeskustelua naapurissa – Kanne Vivinoa vastaan hylättiin Ruotsissa

11.05.2021 Viinilehden toimitus

Alkoholipolitiikka on Suomen suurin alkoholiongelma

06.05.2021 Venla Rossi + kuva Shutterstock