Sivut

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho
Viinilehti Oy, Melkonkatu 24, 00210 HELSINKI, (09) 6860410, viinilehti(at)viinilehti.fi, viinilehti.fi

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Elisa Vermas, Melkonkatu 24, 00210 HELSINKI, (09) 6860410, elisa.vermas(at)viinilehti.fi

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite, mikäli julkinen
Viinilehti Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Lehtitilaus
Bouquet-klubin jäsenyys
Viikon viinivinkki -uutiskirjeen tilaus
Asiakassuhteen hallinnnointi ja markkinointitarkoitukset henkilötietolain mukaisesti

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asiakasnumero:
Nimi:
Yritys:
Katuosoite:
Postiosoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Lahjatilaaja:
Tilaus alkoi:
Tilaustyyppi:
Tilauksen hinta:
Myyjä:
Ensimmäinen numero:
Viimeinen numero:
Viimeisin lasku:
Muut tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys
Tilaaja itse omasta pyynnöstään

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ammatilliseen suoramarkkinointiin voidaan luovuttaa tietoja, ellei asianomainen ole sitä kieltänyt. HL 19 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen tai muuhun näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tällaisesta tietojen luovuttamisesta. Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, EU:n tietosuojadirektiivin määritysten mukaisesti.

8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet
A. Tausta-aineistot
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.
B. Tietojärjestelmän aineisto
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.