viinilehti-rgb Created with Sketch.

Tilaa Suomen ainoa viiniin keskittynyt aikakauslehti!

TILAA

Tilaa Suomen ainoa viiniin keskittynyt aikakauslehti!

TILAA
Etämyynti
Alkoholipolitiikka

10 kysymystä etämyynnistä ja syyttäjän päätöksen vaikutuksista

12.04.2022 Viinilehden toimitus + kuva Shutterstock

Vastaajana Viinilehti Oy:n hallituksen jäsen ja Decanter Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehtonen.
12.04.2022

Mainos – sisältö jatkuu alla

– Sisältö jatkuu –

1 Mitä on alkoholin etämyynti? Entä etäosto?

Etämyynti ja etäosto ovat käsitteitä, jotka liittyvät EU-maiden väliseen kauppaan. Tässä kaupankäynnissä valmisteverodirektiivi määrittelee, kuka on vastuussa verojen maksamisesta. Etämyynnissä myyjä järjestää viinien kuljetuksen ostajalle, jolloin myyjä on vastuussa verojen maksamisesta ostajan kotimaassa. Jos taas viinien ostaja itse järjestää viinien kuljetuksen kotimaahansa, hän on vastuussa verojen maksamisesta – ja silloin puhutaan etäostamisesta. Etäostamiseen liittyy tiettyjä muotomääräyksiä verojen osalta, jotta myyjä voi varmistua verovastuun siirtymisestä ostajalle.

2 Mistä alkoholin etämyyntiä koskevassa keskustelussa on kysymys?

Alkoholin etämyynnistä ja etäostosta, eli käytännössä siitä, saako alkoholituotteita myydä tai tilata netin kautta, on keskusteltu Suomessa jo kaksi vuosikymmentä. Asiasta on käyty vääntöä eri oikeusasteissa, ja myös EU on ottanut asiaan kantaa. Kysymys on ennen kaikkea poliittinen, mutta Suomessa päättäjät eivät ole onnistuneet pääsemään asiassa yhteisymmärrykseen. Tämän vuoksi asiaan ovat sotkeutuneet myös virkamiehet, jotka tulkitsevat vallitsevaa alkoholilakia omasta näkökulmastaan. Syyttäjän 12.4.2022 tekemän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen asiaan saatiin vihdoin selkeä ja yksiselitteinen päätös.

3 Eivätkö virkamiehet tiedä, miten lakia tulisi tulkita?

Erikoista asiassa on, että myös eri viranomaiset tuntuvat tulkitsevan nykyistä alkoholilakia eri tavoin ja toimivat asiassa ristiriitaisesti. Esimerkiksi verohallinto on pitkään aktiivisesti neuvonut alkoholin etämyyntiä harjoittavia tahoja siten, että nämä osaisivat maksaa veronsa Suomeen oikein. Myös tullin valvontaosaston tulliylitarkastaja on todennut etämyynnin olevan yksiselitteisesti sallittua.

Silti tulli käynnisti tammikuussa 2021 esitutkinnan, jonka kohteena olivat muun muassa Viinilehti Trading ja suomalaisomisteinen Château Carsin -viinitila. Nyt esitutkinta on saatettu päätökseen. Sen perusteella syyttäjä totesi, ettei yhtiöiden vastuuhenkilöiden voida katsoa syyllistyneen lainvastaiseen toimintaan.

4 Suomessa on alkoholimonopoli. Sen ideana on, että tietyn vahvuusrajan ylittävää kuluttajamyyntiä ei saa harjoittaa kukaan muu kuin Alko. Onko viinien nettimyynnissä kyse monopolin ohittamisesta?

Alkoholin etämyynti on ollut Suomessa tähän asti melko marginaalinen ilmiö. Kyse on verrattain pienestä, aktiivisten viiniharrastajien porukasta, joka haluaa tilata viinejä suoraan tuottajilta tai nettikaupoista, joiden tarjonta poikkeaa Alkon valikoimasta. Esimerkiksi Château Carsin on perheyritys, jolla on viinitila Ranskassa ja joka myy tuotteitaan eri puolille Eurooppaa. On vain loogista, että viinit ovat myös suomalaisten kuluttajien saatavilla. Kyseessä ei ole uhka Alkolle, vaan viininharrastajan vaihtoehto hankkia haluamaansa viiniä omaan käyttöön.

Syytäjän päätös selkeyttää onneksi tilannetta. Viinejä voi nyt ostaa EU:ssa toimivista verkkokaupoista laillisesti, kunhan asianmukaiset verot maksetaan. Viranomaisten tulisikin keskittyä siihen, että kaikki Suomeen myyvät tahot maksavat nämä verot eikä vapaamatkustajia päästetä Suomen markkinoille.

5 Kierretäänkö nettimyynnillä veroja?

Viinilehti Trading ja Château Carsin ovat aina maksaneet valmiste- ja arvonlisäverot Suomeen verottajan ohjeiden mukaisesti. Verohallinnosta on neuvottu, miten asiat tulee kulloinkin hoitaa.

Esitutkinnassa ei tutkittukaan millään tavalla veronmaksua. Tullihan on ollut tietoinen siitä, että edellä mainitut yhtiöt ovat huolehtineet kaikista verovelvoitteistaan. 

6 Miten EU on ottanut kantaa alkoholin etämyyntiin?

Sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 komissio uhkasi Suomea oikeustoimilla, mikäli etämyyntikielto pannaan toimeen. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö on tulkinnut etämyynnin kielletyksi.

Tammikuussa 2021 tuli tieto, että Suomi joutuu etämyyntiasiasta EU:n komission niin kutsuttuun Pilot-käsittelyyn. Menettelyn tarkoituksena on selvittää, estääkö Suomen alkoholilaki tavaran vapaata liikkuvuutta jäsenmaasta toiseen. Selvityksen perusteella komissio arvioi, onko EU-oikeutta rikottu ja onko asiassa perusteita ryhtyä virallisiin oikeustoimiin jäsenvaltiota vastaan. Asian käsittely komissiossa on edelleen kesken.

7 Mitä liiketoiminnalle tapahtuu syytäjän päätöksen jälkeen?

Toiminta yrityksissä jatkuu aivan normaalisti. Ne kuluttajat, jotka eivät ole uskaltaneet ostaa viinejä epäselvän tilanteen johdosta, voivat nyt syyttäjän päätöksen jälkeen entistä luottavaisemmin täydentää viinikokemuksiaan myös EU:n alueella toimivien verkkokauppojen avulla.

8 Olenko voinut syyllistyä asiakkaananne rikokseen?

Netistä viinejä ostanut tai ostava ei syyllisty rikokseen, kun verot ja viranomaismaksut hoidetaan oikein. Sekä Viinilehti Trading että Château Carsin ovat maksaneet kaikki verot verottajan ohjeiden mukaan Suomeen. Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan minkäänlaisista laittomuuksista. Tullin suorittaman esitutkinnan ja syyttäjän 12.4.2022 tekemän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen tilanne on entistä selkeämpi.

9 Miten asia on järjestetty Ruotsissa, missä on myös alkoholimonopoli?

Ruotsi on ollut täsmälleen saman kysymyksen äärellä ja onnistunut ratkaisemaan asian sekä poliittisesti että hallinnollisesti. Etämyynti on ollut maassa sallittua jo yli 10 vuotta, eikä se ole uhannut paikallisen alkoholimonopolin olemassaoloa. Etämyynti on myös valvonnan piirissä ja kunnat voivat suorittaa valvontaostoja.

10 Eikö ole väärin myös suomalaisia pienpanimoita kohtaan, että ulkomaiset toimijat voivat harjoittaa etämyyntiä mutta suomalaiset eivät?

On. On myös kohtuutonta, että poliittiset päätöksentekijät eivät ole saaneet asiassa ratkaisua aikaiseksi. Siksi me pienyrittäjät jouduimme tällaiseen absurdiin tilanteeseen.

Lue artikkeli aiheesta tai lataa virallinen tiedote.

Tutustu Viinilehden artikkelipankkiin etämyyntiä käsitelleistä jutuista Suomen mediassa.

Medialle

Kaikkiin Viinilehti Tradingia koskeviin kysymyksiin vastaa Decanter Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehtonen: +358 50 1311, heikki.lehtonen@viinilehti.fi

Kaikkiin Château Carsinia koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Nea Berglund: +33 7 87 36 37 61, nea@carsin.com

Viinilehti kuuluu samaan konserniin Viinilehti Trading OU:n ja Decanter Oy:n kanssa.

Lue lisää

Melkein vapaata kauppaa – tullin tehovalvonta pähkinänkuoressa

01.07.2023 Teksti Venla Rossi + kuva Shutterstock

Viiniharrastajat turhautuvat viinien verkko-ostamisen hankaluuteen

28.02.2023 Anna-Kaisa Karppinen + kuva Shutterstock

Alkoholipolitiikka: missä mennään vaalien alla?

27.02.2023 Anna-Kaisa Karppinen + kuva Shutterstock

Tule mukaan ja nauti!

Tilaa tästä